ЗурагЭнд танилцуулж байгаа завь нь цахилгаан хөдөлгүүртэй болон хөл педаль, сэлүүрт завинууд юм.

Сайн чанарын хатуу хуванцар материалаар хийсэн тул эдэлгээ удаан, хөнгөн жинтэй.

Нуурын завь
Хэмжээ: 3.3м х 1.32м х 0.58м
Хүндийн жин: 120кг
Үнэ: 5300 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 2 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор,
хүчдэл350W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 105AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.30м х 1.5м х 0.7
Хүндийн жин: 180кг
Үнэ: 5200 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4-5 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор, Чадал 500W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 195~200AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.2м х 1.45м х 0.9м
Хүндийн жин: 180кг
Үнэ: 6100 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4-5 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор, Чадал 500W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 195~200AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.30м х 1.5м х 0.7м
Хүндийн жин: 200кг
Үнэ: 6500 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4-5 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор, Чадал 500W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 195~200AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.30м х 1.5м х 0.7м
Хүндийн жин: 180кг
Үнэ: 6300 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4-5 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор, Чадал 500W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 195~200AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.80м х 1.60м х 0.8м
Хүндийн жин: 190кг
Үнэ: 10300 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4-5 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор, Чадал 500W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 195~200AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.80м х 1.45м х 0.8м
Хүндийн жин: 190кг
Үнэ: 9 500 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4-5 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор, Чадал 500W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 195~200AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.70м х 1.6м х 0.8м
Хүндийн жин: 210кг
Үнэ: 7200 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 6 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор, хүчдэл 500W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 195~200AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.30м х 1.5м х 0.7м
Хүндийн жин: 190кг
Үнэ: 20000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4-5 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч Нарны цахилгаан цэнэгээр ажиллана.
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор, Чадал 500W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 195~200AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.30м х 1.5м х 0.7м
Хүндийн жин: 200кг
Үнэ: 9000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4-6 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор,
3. Чадал: 500W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 195~200AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.95м х 1.40м х 0.75м
Хүндийн жин: 130кг
Үнэ: 6000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 2 хүн
2. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор,
3. Чадал: 350W
4. Хэрэглэх хугацаа: ≥6цаг
5. Цэнэглэх хугацаа: ≤10цаг
6. Нэмэлт аккумулятор: (12V, 105AH) х 2 ширхэг (Энгийн автомашины аккумлятор хэрэглэж болно.)
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.1м х 1.4м х 0.8м
Хүндийн жин: 130кг
Үнэ: 3400 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 2 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.1м х 1.4м х 1.7м
Хүндийн жин: 120кг
Үнэ: 4200 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 2 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.0м х 1.45м х 0.85м
Хүндийн жин: 150кг
Үнэ: 4500 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 2 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.0м х 1.5м х 1.4м
Хүндийн жин: 150кг
Үнэ: 3600 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 2 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.0м х 1.45м х 0.85м
Хүндийн жин: 200кг
Үнэ: 4900 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
 
Нуурын завь

Хэмжээ: 3.8м х 1.45м х 0.85м
Хүндийн жин: 150кг
Үнэ: 4300 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор

 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.8м х 1.45м х 0.85м
Хүндийн жин: 160кг
Үнэ: 4500 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4 хүн
2. Суудал: Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Сэлүүрт
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.6м х 1.2м х 0.50м
Хүндийн жин: 75кг
Үнэ: 2600 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 4 хүн
2. Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Сэлүүрт
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.3м х 1.2м х 0.55м
Хүндийн жин: 85кг
1. Суудлын тоо: :4 хүн
2. Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Сэлүүрт
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 6.0м х 1.75м х 0.6м
Хүндийн жин: 100кг
Үнэ: 3000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: :4 хүн
2. Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Сэлүүрт
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 6.0м х 1.75м х 0.6м
Хүндийн жин: 100кг
Үнэ: 9000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: :4 хүн
2. Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Сэлүүрт
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.6м х 0.8м х 0.45м
Хүндийн жин: 80кг
Үнэ: 3000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: :1-2 хүн
2 Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Сэлүүрт
 
Нуурын завь
Хүндийн жин: 80кг
Үнэ: 17000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: :12 хүн
2. Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Бензин
 
Нуурын завь
Хүндийн жин: 80кг
Үнэ: 24000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: : 22 хүн
2. Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Бензин
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 1.9м х 0.75м
Хүндийн жин: 45кг
Үнэ: 4600 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 1-2 хүн
2. Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор (төхөөрөмжгүй)
4. Хөдөлгүүр: Цахилгаан
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 1.9м х 0.75м
Хүндийн жин: 45кг
Үнэ: 7800 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 1-2 хүн
2. Суудал. Хуванцар сүүдрэвч
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Цахилгаан
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.8м х 1.7м х 0.4м
Хүндийн жин: 1200кг
Үнэ: 4900 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 2 хүн
2. Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Хөл педаль
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.8м х 1.7м х 0.4м
Хүндийн жин: 80кг
Үнэ: 3500 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 1 хүн
2. Суудал. Задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Хөл педаль
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 3.2м х 2.0м х 2.0м
Хүндийн жин: 160кг
Үнэ: 4500 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 2 том хүн+1 хүүхэд
2. Сандал: Сүүдрэвчтэй
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүр: Хөл педаль
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 4.68м х 1.8м х 1.0м
Хүндийн жин: 220кг
Үнэ: 7500 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 6 хүн
2. Кабин: задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүрийн чадал: 30-60 Морины хүч
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 5.20м х 1.86м х 1.0м
Хүндийн жин: 235кг
Үнэ: 9300 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 6 хүн
2. Кабин: задгай
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүрийн чадал: 30-80 Морины хүч
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 5.90м х 1.9м х 1м
Хүндийн жин: 260кг
Үнэ: 22000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 8+2 хүн
2. Кабин: Бүтэн
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүрийн чадал: 80-120 Морины хүч
 
Нуурын завь
Хэмжээ: 5.90м х 1.9м х 1м
Хүндийн жин: 255кг
Үнэ: 18000 юань (Эрээн хот хүртэл тээврийн зардал захиалгын тоо хэмжээнээс хамаарах тул жич тооцно.)
1. Суудлын тоо: 8 хүн
2. Кабин: Хагас
3. Өнгө: Захиалагчийн сонголтоор
4. Хөдөлгүүрийн чадал: 80-120 Морины хүч

Зун болохоор манайхан хөдөө орон нутагтаа очиж амрах дуртай байдаг. Амралтыг мартагдашгүйгээр сайхан өнгөрүүлье гэвэл моторт завь хамгийн гайхамшигт сонголт болж магадгүй.

Нутгийнхаа нуур, гол мөрөнд завиар аялах сайхан.

Монгол улсын 50км.кв-аас дээш талбайтай томоохон нуурууд

Зэрэг Нэр Аймаг Далайн
түвшин
метр
Талбай,
км
2
Хамгийн
урт,
км
Хамгийн
өргөн,
км
Хамгийн
гүн,
метр
Эзэлхүүн,
км
3
1 Увс нуур Увс 759 3,350 84 79 20 39.6
2 Хөвсгөл нуур Хөвсгөл 1,645 2,760 136 36.5 262 380.7
3 Хар-Ус нуур Ховд 1,157 1,578 72.2 27 4.5 3.432
4 Хяргас нуур Увс 1,028.5 1.407 75 31 80 66.034
5 Буйр нуур Дорнод 581 615 40 21 10.2 3.784
6 Хар нуур Ховд 1,132 575 37 24 7 2.422
7 Дөргөн нуур Ховд 1,132 305 24 17 27 4.367
8 Ачит нуур Увс, Ховд 1,435 297 24 18 5 0.665
9 Бөөн цагаан нуур Баянхонгор 1,312 252 24 19 16 2.355
10 Үүрэг нуур Увс 1,425 239 20 18 42 6.419
11 Тэлмэн нуур Завхан 1,789 194 28 16 27 2.671
12 Сангийн далай нуур Хөвсгөл, Завхан 1,888 165 32 13 30 1.995
13 Айраг нуур Увс 1,030 143 18 13 10 0.820
14 Орог нуур Баянхонгор 1,217 140 31.8 7.7 5 0.420
15 Яхь нуур Дорнод 670 97 20.4 11.9 4 0.223
16 Хар нуур Завхан 1,980 84.5 29.3 6.6 47 1.654
17 Толбо нуур Баян-Өлгий 2,080 84 21 7 12 0.571
18 Хурган нуур Баян-Өлгий 2,072 71 23.3 6 28 0.537
19 Даян нуур Баян-Өлгий 2,232 67 18 9 4 0.157
20 Доод цагаан нуур Хөвсгөл 1,538 64 18 7 14 0.384
21 Баян нуур Завхан 1,491 64 14 8 50 1.390
22 Хар-Ус нуур Увс 1,574 63 19 7.8 8.2 0.3265
23 Ойгон нуур Завхан 1,664 61 18 8 8 0.207
24 Тэрхийн цагаан нуур Архангай 2,060 61 16 6 20 0.369
25 Хотон нуур Баян-Өлгий 2,084 50 22 4 58 1.341

Жич: Та энэхүү хүснэгтээс сонголтоо хийж моторт завиар аялаж болно. Эдгээр нууруудын тухай мэдээллийг ЭНД дарж танилцана уу.

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.

Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Үйлчилгээ