Үнэ: 3.400 юань

  • Угсрахын өмнө бүрэн бүтэн байдлыг сайтар шалгана уу.

  • Бетонон гадаргуу дээр байрлуулна.

  • Эргэн тойронд 100мм хэмжээтэй орон зай үлдээнэ.

  • Суурийг сайн бэхлэж хөдөлгөөнгүй болгоно.

  • Мэргэжлийн хүнээр тог болон хийн холболт хийлгэнэ.

  • Техник үзүүлэлтийн дагуу тохирох цахилгаан хүчдэлд холбоно уу.

comments