Үнэ: Сонголтоор

64 LED гэрэл 5 ватт нарны хавтан + 3 ш литрийн батарей 6000 ампер
Гэрэлтүүлэх хугацаа: 16-18 цаг
Гэрэлтүүлэх талбай: 20 метр\кв
Үнэ: 800 юань

 

108 LED гэрэл 10 ватт нарны хавтан + 6ш литрийн батарей 12000 ампер
Гэрэлтүүлэх хугацаа: 18-20 цаг
Гэрэлтүүлэх талбай: 25 метр\кв
Үнэ: 1.000 юань

comments